Grundläggande guide: Skillnaden mellan god och dålig skuldsättning

Skillnaden mellan god och dålig skuldsättning

Skuld är ofta ett ord som förknippas med negativa känslor, men alla skulder är inte av ondo. Rätt hanterad kan skuldsättning vara ett viktigt verktyg för att nå ekonomiska mål, medan felaktig skuldsättning kan leda till ekonomisk instabilitet. I denna guide kommer vi att dyka ner i skillnaden mellan god och dålig skuldsättning samt hur … Läs mer

Proff AB: En granskning av deras vilseledande affärsmodeller och taktik för att lura kunder i avtal

Proff AB

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är det tyvärr inte ovanligt att vissa företag använder sig av vilseledande affärsmodeller för att lura in kunder i avtal och förlänga dem utan att ge kunderna möjlighet att säga upp dem. Ett företag som har hamnat i strålkastarljuset på grund av sina tvivelaktiga metoder är Proff AB. I denna artikel … Läs mer