Proff AB: En granskning av deras vilseledande affärsmodeller och taktik för att lura kunder i avtal

Proff AB

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är det tyvärr inte ovanligt att vissa företag använder sig av vilseledande affärsmodeller för att lura in kunder i avtal och förlänga dem utan att ge kunderna möjlighet att säga upp dem. Ett företag som har hamnat i strålkastarljuset på grund av sina tvivelaktiga metoder är Proff AB. I denna artikel … Läs mer