Skuldsättning och mental hälsa: Att hantera stressen

Skuldsättning och mental hälsa illustration

Skuldsättning är ett växande problem i det moderna samhället och påverkar inte bara individens ekonomi, men även den mentala hälsan. Stressen som uppkommer i och med ekonomiska bekymmer kan bli en stor börda som påverkar ens vardag på flera sätt. Den här artikeln syftar till att utforska skuldsättningens effekt på mental hälsa och hur man … Läs mer