Nyheter

Tre råd inför semestern

Semestern står inför dörren och du ser säkert fram emot att vara ledig och göra något kul, trots ekonomiskt tuffa tider. Gör en plan så att semestern inte kostar mer…

Har du fått ett brev från oss?

Har du fått ett brev (föreläggande) från oss om att någon vill att du exempelvis ska betala en räkning? Eller något annat krav? Här får du råd om vad du…

Mina sidor

Du som är privatperson eller företräder ett företag kan använda Mina sidor om någon har ett krav mot dig eller du har krav mot någon. Det kan vara att du…

Har du ekonomiska problem?

Det finns flera saker du kan göra om du är orolig för din ekonomi. Du kan också få stöd från olika aktörer i samhället. Läs hela nyheten här

Välkommen

Insolvens var en förening som vände sig till dig som är överskuldsatt eller till dig som sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag. Vi arbetar på två plan, dels att erbjuda stöd och ge råd till den som lever som överskuldsatt, dels att väcka opinion bland allmänhet och beslutsfattare för att förändra evighetsgäldenärens hopplösa situation.

Vi vill lyfta skuldbördan från den enskilda individen. De fyra vanligaste anledningarna till överskuldsatthet, eller att en person anses vara .kvalificerat insolvent. är sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller konkurs. Många gånger en kombination av dessa olika anledningar. Straffet står inte i proportion till “brottet”, en skilsmässa bör inte kunna förstöra flera tiotals år av en persons vuxenliv, inte heller som idag en hel barndom. Inte heller en sjukdom, en konkurs eller arbetslöshet. Överdrivet spelande på casino förekommer också, och kan ställa till det ekonomiskt för vissa. Det är viktigt att ha kännedom om vad sunt spel är och hur man sätter upp en säker budget för att spela casino på nätet. Verktygen den överskuldsatte har är för få och för trubbiga. Idag finns i princip bara skuldsanering vid belåning, alldeles för få lyckas med konststycket att få sin ansökan beviljad.

Vi behöver hitta fler möjligheter, fler vägar att gå. Vi arbetar i lokalföreningarna mot den enskilde evighetsgäldenären och på riksplanet med opinionsbildning. Vi är många men behöver bli fler. Myndigheterna börjar förstå problematiken men ännu är det mycket att göra.

  • 114 000 personer lever med löneinförsel. Siffran inkluderar inte antalet överskuldsatta utan utmätningsbar inkomst.
  • 560 000 personer ligger i Kronofogdemyndighetens register med betalningsanmärkningar.
  • de fyra vanligaste anledningarna till ekonomiskt obestånd är: sjukdom, arbetslöshet, konkurs, skilsmässa.
  • Väntetiden hos skuldsanerarna i de kommuner som erbjuder sina invånare sådan tjänst varierar mellan 1-3 år.
  • Endast 3 000 personer godkänns skuldsanering varje år.

För att möta den utbredda överskuldsättningen och dess följder behöver vi också adressera de problem som uppstår i förhållande till banker och deras roll i denna situation. Bankerna spelar en viktig roll när det gäller att bevilja lån och ge ekonomiskt stöd till individer och företag. Men det är också tydligt att det finns en brist på ansvar och medkänsla när det kommer till att hjälpa dem som hamnar i ekonomiska svårigheter.

Det är inte ovanligt att banker agerar snabbt när det gäller att skicka påminnelser, förlänga betalningstider eller till och med ta till juridiska åtgärder för att driva in skulder. Denna aggressiva praxis kan ofta göra situationen ännu värre för dem som redan kämpar med ekonomiska svårigheter. Istället för att erbjuda verklig hjälp och stöd tenderar bankerna att agera som en del av problemet.

För att verkligen kunna hjälpa de överskuldsatta behöver vi se över bankernas praxis och deras ansvar gentemot samhället. Det krävs en ökad medvetenhet och reglering för att säkerställa att banker inte bara följer strikta affärsintressen utan också tar hänsyn till de mänskliga aspekterna av skuldhantering. Bankerna bör vara mer flexibla och erbjuda skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till individers unika omständigheter och inte bara tillämpa en standardiserad tillvägagångssätt.

För att uppnå verklig förändring behöver vi också öka insynen och ansvarigheten för banker. Det bör finnas tydliga riktlinjer och regler för hur banker ska hantera överskuldsatta kunder, inklusive mekanismer för att förebygga överutnyttjande och säkerställa att bankernas intressen inte går före individens bästa.

Insolvens kommer att fortsätta sitt arbete för att lyfta fram de problem och utmaningar som överskuldsatta möter i sin vardag. Vi kommer att sträva efter att öka medvetenheten och påverka beslutsfattare, inklusive banker och myndigheter, för att förändra den hopplösa situationen för dem som lever i evighetsgäld. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer rättvis och medkännande ekonomisk miljö där ingen behöver leva i ständig ekonomisk kris.

Telefonnummer

075-101 21 64
0751017847
0313908969
0751016483
0734715003
075-101 48 92