Inga inlägg hittades.

Inga inlägg hittades.

Nyheter

Välkommen

Insolvens var en förening som vände sig till dig som är överskuldsatt eller till dig som sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag. Vi arbetar på två plan, dels att erbjuda stöd och ge råd till den som lever som överskuldsatt, dels att väcka opinion bland allmänhet och beslutsfattare för att förändra evighetsgäldenärens hopplösa situation.

Vi vill lyfta skuldbördan från den enskilda individen. De fyra vanligaste anledningarna till överskuldsatthet, eller att en person anses vara .kvalificerat insolvent. är sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller konkurs. Många gånger en kombination av dessa olika anledningar. Straffet står inte i proportion till “brottet”, en skilsmässa bör inte kunna förstöra flera tiotals år av en persons vuxenliv, inte heller som idag en hel barndom. Inte heller en sjukdom, en konkurs eller arbetslöshet. Överdrivet spelande på casino förekommer också, och kan ställa till det ekonomiskt för vissa. Det är viktigt att ha kännedom om vad sunt spel är och hur man sätter upp en säker budget för att spela casino på nätet. Verktygen den överskuldsatte har är för få och för trubbiga. Idag finns i princip bara skuldsanering vid belåning, alldeles för få lyckas med konststycket att få sin ansökan beviljad.

Vi behöver hitta fler möjligheter, fler vägar att gå. Vi arbetar i lokalföreningarna mot den enskilde evighetsgäldenären och på riksplanet med opinionsbildning. Vi är många men behöver bli fler. Myndigheterna börjar förstå problematiken men ännu är det mycket att göra.

  • 114 000 personer lever med löneinförsel. Siffran inkluderar inte antalet överskuldsatta utan utmätningsbar inkomst.
  • 560 000 personer ligger i Kronofogdemyndighetens register med betalningsanmärkningar.
  • de fyra vanligaste anledningarna till ekonomiskt obestånd är: sjukdom, arbetslöshet, konkurs, skilsmässa.
  • Väntetiden hos skuldsanerarna i de kommuner som erbjuder sina invånare sådan tjänst varierar mellan 1-3 år.
  • Endast 3 000 personer godkänns skuldsanering varje år.

Telefonnummer

075-101 21 64
0751017847
0313908969
0751016483
0734715003
075-101 48 92